Regulamin - Maraton hand-bike

1. Organizatorem rywalizacji jest Fundacja „Maraton Warszawski”.
2. Wyścig rozpocznie się o godz. 16:00 w dniu 28 września 2013 i będzie imprezą towarzyszącą 35. PZU Maratonowi Warszawskiemu.
3. Trasa wyścigu będzie liczyła 42,2 kilometra i będzie poprowadzona na 10 pętlach po 4,22 km każda znajdujących się na terenie Stadionu Narodowego oraz terenach przylegających do obiektu. Trasa nie jest atestowana. Przed oficjalnym startem, o godzinie 15:15, odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich uczestników przejazd trasy*. Przejazd będzie poprowadzony przez pilota, którego nie można wyprzedzać.
4. Start i meta wyścigu oraz początek każdej pętli są zlokalizowane na płycie Stadionu Narodowego.
5. W wyścigu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach sportowych typu hand-bike.
6. Udział w zawodach jest bezpłatny.
7. Zawodnicy otrzymują numery startowe, chipy do elektronicznego pomiaru czasu, pamiątkowe koszulki oraz medale.
8. Zgłoszenie się do zawodów odbywa się poprzez nadesłanie wypełnionego formularza adres: i jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Pobierz formularz

Każdy uczestnik zawodów musi być urodzony przed 29 września 1997 (w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat). W przypadku osób niepełnoletnich są one zobowiązane dostarczyć podczas odbioru pakietu startowego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Maratonie hand-bike osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Pobierz oświadczenie

9. Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu 27 września 2013 w godz. 12-20 oraz w dniu 28 września w godz. 10-15 na terenie Stadionu Narodowego (Business Club, wejście od strony Wybrzeża Szczecińskiego).
10. Uczestnicy wyścigu mają obowiązek podporządkowania się wszelkim decyzjom sędziów i organizatorów.
11. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości 5 tys. zł.
12. Uczestnik wyścigu oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
13. Zapewnienie sprzętu (wózków) leży całkowicie po stronie uczestnika.
14. Zaleca się posiadanie kasku oraz kompletu ochraniaczy.
15. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w relacjach z imprezy oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w czasie zawodów wypadki, ich skutki oraz za uszkodzenia czy zgubienie sprzętu.
17. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play.
18. Regulamin nagród >>>
19. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

* zmiana z dn. 20 sierpnia