Nowe konto użytkownika

Dane do logowania
Na ten adres będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wprowadź adres e-mail ponownie w celu uniknięcia pomyłki.
Hasło musi składać się z 6 do 30 znaków.
Dane osobowe
Najlepszy wynik uzyskany w oficjalnych zawodach na 10km w ostatnich trzech latach
Na podstawie czasu na 10km następuje przydział do strefy startowej. Edycja czasu jest możliwa do 31 sierpnia.