Regulamin

0

Regulamin 42. Maratonu Warszawskiego

Organizator

Organizatorem 42. Maratonu Warszawskiego jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 24-27 września 2020), e -mail: dane @ maratonwarszawski. com lub mailowo: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa

  • Czas i obszar
  • Bieg z pewnością odbędzie się 27 września 2020 roku w Warszawie.

Wyścig rozpocznie się o godzinie 9:00. Linia startu z pewnością zostanie zamknięta po ok. godz. 15 minut od strzału startera.Długość trasy: 42,195 km. Kurs jest licencjonowany przez PZLA i IAAF.

Dokładna trasa biegu zostanie przedstawiona na stronie internetowej pzumaratonwarszawski.com. Koordynator zasługuje na przekształcenie ścieżki, o czym z pewnością poinformuje Osoby, zamieszczając zupełnie nową trasę na stronie internetowej www.pzumaratonwarszawski.com Takie dostosowanie nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych roszczeń, a także zobowiązań.

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i prostymi co 1 kilometr.

Na starcie uczestnicy ustawiają się w różnych strefach, zgodnie z kolorami oznaczeń na numerach startowych. Przydział do określonego obszaru odbywa się zgodnie z wynikiem podanym przez uczestnika, podanym w formularzu zgłoszeniowym. Modyfikacja zadeklarowanego wyniku jest możliwa do 31 sierpnia 2020 r. Osoby opłacające dostęp po 31 sierpnia 2020 r. Koordynator nie zapewnia przypisania do chwili obszaru wynikającego z zadeklarowanego wyniku.

  • Ramy czasowe
  • Limit czasowy uczestników wynosi 6 godzin i pół godziny, liczonych od strzału startera.
  • Dodatkowe limity czasowe to: 3 godziny 15 minut na półmetku i 4 godziny 45 minut na 30 km.

Osoby, które nie ukończą biegu w tym terminie lub nie przekroczą w tym terminie punktów pomiarowych z poprzedniego punktu, zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.

Osoby przebywające na trasie po wyznaczonym terminie czynią to na własne niebezpieczeństwo i odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ruchu drogowego w Internecie oraz Kodeksem Cywilnym.

Udział

Tylko osoby, które najpóźniej do 27 września 2020 roku mogą wystartować w wyścigu. ukończy 18 lat (urodzony przed 27 września 2002 r.).

Wszyscy uczestnicy biorący udział w biegu muszą być walidowani w Miejscu Pracy Zawodników lub skorzystać z opcji Dostarczenie Planu Startowego (której zasady określa odrębny regulamin). Weryfikacji w Miejscu Pracy Zawodników można dokonać:

Twarzą w twarz – na podstawie legitymacji ze zdjęciem

Przez osobę uprawnioną – na podstawie upoważnionej przez niego karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na 2 tygodnie przed biegiem) oraz kserokopii dokumentu tożsamości osoby.

  1. Adres Biura Zawodów z pewnością zostanie podany w późniejszym dniu.
  2. Godziny pracy biura zawodów:
  3. 25 września 2020 (piątek) – 12:00 – 20:00
  4. 26 września 2020 (sobota) – 10:00 – 20:00
  5. Ostrożność! W dniu zawodów Miejsce Pracy Zawodów będzie nieczynne.

Na Miejscu Zawodników uczestnicy otrzymują pakiety startowe, w skład których wchodzą m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, a także koszulka okolicznościowa (zgodnie z wybranym planem startowym). Koszulki w Biurze Zawodów zostaną wydane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulek należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 15.09.2020. Pula koszulek w danym wymiarze jest ograniczona, a organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.

Plany startowe nieodebrane w Miejscu Pracy Zawodników nie zostaną wysłane ani wydane w późniejszym terminie.

Podczas wyścigu wszystkie osoby muszą mieć swoje numery startowe przymocowane poziomo z przodu koszulki (bluzy lub płaszcze, jeśli dotyczy). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania wyścigu, obejmując numer (w całości lub w części na dowolnej części wyścigu) lub jego zmiana jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Osoby fizyczne są dodatkowo proszone o odpowiednie zamontowanie chipa rozrządu (zgodnie z instrukcją).

Organizator umożliwia start zawodnikom w urządzeniach mobilnych z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym chcą wystartować na urządzeniu mobilnościowym, muszą przesłać skan papieru potwierdzającego ich niepełnosprawność na adres [email protected] – jest to warunek zwolnienia z opłaty startowej. Organizator nie umożliwia startu zawodnikom w urządzeniach poruszających się: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.

Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.Koordynator zapewnia opiekę medyczną na początku, ścieżce oraz celu przez cały bieg.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj