Regulamin konkursu

1.ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski” – organizator 40. PZU Maratonu Warszawskiego.

2.PRZEDMIOT KONKURSU
2.1 Przygotowanie oryginalnego i pomysłowego stroju, w którym pokona się trasę 40. PZU Maratonu Warszawskiego, T-Mobile Biegu na Piątkę lub Sztafety Maratońskiej.

3. UCZESTNICY
3.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby, które wystartują w 40. PZU Maratonie Warszawskim, T-Mobile Biegu na Piątkę lub Sztafecie Maratońskiej.

4. WARUNKI UDZIAŁU
4.1 Przygotowanie przebrania i pokonanie w nim trasy jednego z wymienionych w punkcie 3.1 biegu
4.2 Przesłanie zdjęcia konkursowego według zasad określonych w pkt. 5 regulaminu.

 5. PRZEBIEG KONKURSU
5.1 Do  4 października 2018 należy przesłać zdjęcie z jednego z wymienionych w punkcie 3.1 biegu w przebraniu z przyczepionym regulaminowo numerem
startowym imprezy.
5.2 Zgłoszenia przyjmowane są na adres 
5.3 Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie w załączniku – plik jpg.
5.4 Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie
6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
6.1 Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną przyznane dwie nagrody.  Pierwszą przyzna jury w składzie pracowników FMW drugą przyznają internauci.
6.2 Finałowe zdjęcia zostaną umieszczone w konkursowej galerii „Przebierz się i ubierz się” na portalu Facebook na profilu Maraton Warszawski
6.3 Zdjęcie, które otrzyma najwięcej polubień (like) otrzyma nagrodę internautów.
6.4 Głosowanie potrwa 3 dni, rozpocznie się nie później niż 20 października
6.5 Nagroda jury zostanie ogłoszona wraz z nagrodą internautów najpóźniej 25 października.
6.6 NAGRODAMI w konkursie są komplety strojów biegowych: buty,  koszulka i spodenki firmy adidas.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień w konkursie
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu

11. Bieg Ursynowa. 3 czerwca 2017 więcej