Zgoda rodzcia/opiekuna

Jeżeli będziesz uczestniczyć w wolontariacie podczas 35. PZU Maratonu Warszawskiego, a jesteś osobą niepełnoletnią - koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz uzupełnić i wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie informacji o tej samej treści. O tym kiedy i komu należy przekazać zgodę poinforumujemy Cię przed rozpoczęciem Twojego wolontariatu.

Pobierz zgodę