Kontakt

 

 

 

 

Informacje ogól
ne:

Dyrektor biura Fundacji:

Sponsoring:

Media relations i promocja:

Organizacja imprez:

Akcje społeczne i oprawa imprezy:

Księgowość:

Wolontariat:


Biuro Fundacji "Maraton Warszawski"
ul. prof. Kazimierza Dąbrowskiego 14B
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel. +48 784 834 673