Rejestracja

Zgłoszenie się do zawodów odbywa się poprzez nadesłanie wypełnionego formularza na adres: i jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu zawodów. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Pobierz formularz