Zgoda rodzica

Każdy uczestnik Biegu na Piątkę musi być urodzony przed 29 września 1998 (w dniu Biegu posiadać ukończone 15 lat).

W przypadku osób niepełnoletnich są one zobowiązane dostarczyć podczas odbioru pakietu startowego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu na Piątkę osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Pobierz zgodę >>>