Regulamin

PUCHAR MARATONU WARSZAWSKIEGO 2013

1. Organizatorem cyklu jest Fundacja "Maraton Warszawski". Adres internetowy:
www.maratonwarszawski.com.

2. Cykl składa się z pięciu biegów rozgrywanych w pięciu terminach.

3. Terminy rozgrywania biegów: 27 kwietnia - 5 km; 25 maja - 10 km; 22 czerwca - 15 km; 3 sierpnia - 20 km; 31 sierpnia - 25 km.

4. Szczegółowe miejsca rozgrywania imprez będą podawane z wyprzedzeniem 2-tygodniowym. Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie www.maratonwarszawski.com.

5. Rejestracji należy dokonać na stronie www.pucharmw.sts-timing.pl. Opłatę należy wpłacić na konto: Fundacja Marton Warszawski Bank BPH 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704. W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz Puchar Maratonu i dystans (np. „Jan Kowalski, Puchar Maratonu 5”). Jeśli opłata została dokonana na krócej niż 4 dni przed biegiem prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu. Do biegu można będzie zapisać się również w dniu imprezy w biurze zawodów.

6. Opłata startowa za udział w pojedynczym biegu wynosi 20 złotych. W ramach opłaty zawodnik otrzymuje numer startowy, napoje oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu, unezpieczenie NW. Jeśli opłata dokonywana jest jednorazowo przed pierwszym biegiem za wszystkie 5 biegów cyklu, wynosi ona 80 zł (pięć startów w cenie czterech). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. Chip jest jednorazowy – służy do pomiaru czasu wyłącznie w jednym biegu.

7. Uczestnicy będą klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych (z podziałem na płcie).W biegach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu. NIE BĘDZIE PROWADZONA KLASYFIKACJA GENERALNA.

8. Klasyfikacje wiekowe prowadzone są w podziale na następujące kategorie: K i M -18 (ur. 1984 i młodsi), -30 (ur. 1983-79), -35 (ur. 1978-1974), -40 (ur. 1973-69), -45 (ur. 1968-64), -50 (ur. 1963-59), -55 (ur. 1958-54), -60 (ur. 1953-49), -65 (ur. 1948-44) oraz 70+ (ur. 1943 i starsi). Klasyfikacja prowadzona jest w podziale na płcie. Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu (w danej kategorii wiekowej).

Zasady zdobywania punktów w klasyfikacji wiekowej w pojedynczym biegu:
1. miejsce – 60
2. miejsce - 50
3. miejsce - 40
4. miejsce - 34
5. miejsce - 28
6. miejsce - 24
7. miejsce - 20
8. miejsce - 17
9. miejsce - 14
10. miejsce - 12
11. miejsce – 10
12. miejsce – 9
13. miejsce – 8
14. miejsce – 7
15. miejsce – 6
16. miejsce – 5
17. miejsce – 4
18. miejsce – 3
19. miejsce – 2
20. miejsce - 1

9. Nagrody będą przyznawane trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w danej kategorii NA KONIEC CYKLU na podstawie sumy punktów zdobytych w poszczególnych biegach. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty z czterech biegów, w których zawodnik zajął najwyższe miejsca.

10. W klasyfikacji końcowej Pucharu Maratonu 2013 będą uwzględniane jedynie te osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech biegach cyklu.

11. Uroczyste zakończenie Pucharu Maratonu 2013 odbędzie się w przeddzień 35. Maratonu Warszawskiego tj. 28 września (godzina będzie podana w terminie późniejszym). Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie www.maratonwarszawski.com.

12. Organizator zapewnia przebieralnie, depozyty i toalety. Organizator nie zapewnia natrysków.

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Wyniki poszczególnych imprez oraz aktualne klasyfikacje będą podawane na stronie www.maratonwarszawski.com. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wyników biegów należy zgłaszać w terminie 48 godzin od chwili ukazania się wyników danego biegu na adres: .

15. Wszystkie biegi odbywają się w terenie leśnym lub parkowym i w zależności od układu trasy mogą mieć charakter biegu przełajowego. Prosimy uczestników o uwzględnienie tego faktu w przygotowaniach do startu.

16. Interpretacja i prawo zmiany niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem Organizatora.