Informacje organizacyjne

Pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na Stadionie Narodowym.

Godziny otwarcia Biura Zawodów:
25 września (piątek) w godzinach 12.00 – 20.00
26 września (sobota) w godzinach 10.00 – 20.00
Uwaga! W niedzielę nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

  • MARATON i BIEG NA PIĄTKĘ

Jeśli odbierasz pakiet startowy osobiście – pakiet zostanie wydany na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy w Twoim imieniu – wydrukuj i podpisz kartę startową (karta jest do pobrania z profilu zawodnika – po zarejestrowaniu się w zakładce TWOJE BIEGI) oraz dołącz ksero swojego dowodu osobistego. Na podstawie tych dwóch dokumentów, Twój pakiet startowy będzie mogła odebrać inna osoba.

  • SZTAFETA MARATOŃSKA

Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ, dodatkowo zaświadczenia lekarskie i zgody rodziców uczestników niepełnoletnich. Kartę startową kapitan może pobrać z panelu rejestracyjnego.

  • MŁODZI BOHATEROWIE NARODOWEGO

W sobotę pakiety odbierać można od godz. 10:00 do 30 minut przed startem danej tury. Pakiety startowe mogą być odbierane wyłącznie przez opiekuna prawnego. Do odbioru niezbędny będzie dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość opiekuna oraz „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie zostało wysłane mailem po rejestracji, jest też do pobrania z profilu w panelu rejestracyjnym osoby zapisującej dziecko.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Maraton >>>
Bieg na Piątkę >>>
Sztafeta Maratońska >>>
Młodzi Bohaterowie Narodowego >>>