Drużynowe Mistrzowstwa Polski - weryfikacja

Upłyną termin zgłaszania zespołów do II Otwartych Drużynowych Mistrzostw w maratonie rozgrywanych w ramach 35. PZU Maratonu Warszawskiego.

Kapitanów prosimy o weryfikację składów. Nie ma już możliwości dopisania nowych drużyn lub nowych zawodników.

Zgodnie z regulaminem w Mistrzostwach mogą brać udział:
a) kluby sportowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;
b) grupy biegowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;
c) grupy biegowe nieposiadające osobowości prawnej, ale prowadzącej regularną działalność na polu biegania (np. wspólne treningi, organizacja imprez biegowych, itp.) oraz występujące wcześniej pod wspólną nazwą na innych imprezach biegowych - mogą je reprezentować wyłącznie osoby występujące wcześniej regularnie (minimum 3-krotnie) w ich barwach;
d) reprezentacje firm i instytucji – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich pracownikami.

Przypominamy, że niespełnienie powyższych warunków przez któregokolwiek z członków zespołu może skutkować nieuwzględnieniem drużyny w klasyfikacji.

Ewentualne uwagi prosimy nadsyłać na adres: , do 25 września. 

LISTA DRUŻYN