Odbiór numerów startowych biegów dziecięcych

młodzi

Przypominamy, że wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które znajduje się w Galerii Stadionu Narodowego. W sobotę pakiety odbierać można od godz. 10:00 do 30 minut przed startem danej tury.

Pakiety startowe mogą być odbierane wyłącznie przez opiekuna prawnego. Do odbioru niezbędny będzie dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość opiekuna oraz „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie zostało wysłane mailem po rejestracji, jest też do pobrania z profilu w panelu rejestracyjnym osoby zapisującej dziecko.

Pula miejsc startowych została wyczerpana. Nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów.

 

 

 
20.09

Czyste powietrze to zdrowie – zbadaj płuca na Stadionie Narodowym więcej

03.09

Rejestracja sztafet tylko do 5 września! więcej