Wypełnia się limit miejsc startowych w Accreo Ekidenie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w X Accreo Ekidenie wypełniło już 600 drużyn!

W zawodach obowiązuje limit 600 zespołów. Pamiętajcie jednak, że rezerwacja miejsca startowego następuje dopiero w momencie nadania numeru startowego, a o nadaniu numeru decyduje kolejność wpłat.

W przypadku wyczerpania się limitu miejsc w danej turze startowej, kolejne drużyny zostają automatycznie przesunięte do kolejnej tury.

Zapisy trwają. W momencie wyczerpania puli 600 numerów startowych poinformujemy o tym na stronie imprezy.