Sztafeta 5x5 już w sobotę

W sobotę na trasę wybiegnie ponad 200 drużyn uczestniczących w Sztafecie 5x5.

Przypominamy, że pakiety startowe Sztafety 5×5 zawierające m.in. numery będzie można odebrać wyłącznie w dniu biegu, 29 czerwca, w godz. 10:00–11:30, w biurze zawodów zlokalizowanym przy Stadionie Narodowym (od strony Dworca Warszawa Stadion). Pakiety startowe całej drużyny odbiera kapitan lub osoba upoważniona przez niego na piśmie.

Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dokument tożsamości oraz oświadczenie o zdolności do udziału w biegu, podpisane przez wszystkich członków drużyny (pobierz oświadczenie >>>).

Do zobaczenia!