Organizacja stref zmian i depozytów Bridgestone Sztafety Maratońskiej

19-09-2019 13:09

START:
Start sztafety nastąpi o godz. 9:00 razem ze startem maratonu. Zawodnicy pierwszej zmiany ustawiają się w strefie startowej zgodnie z prognozowanym czasem drużyny.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:
Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ, dodatkowo zaświadczenia lekarskie i zgody rodziców uczestników niepełnoletnich. Kartę startową kapitan będzie mógł pobrać z panelu rejestracyjnego na ok. 2 tygodnie przed biegiem.

STREFY ZMIAN:
Strefa zmian będzie wydzielona osobnym korytarzem, w którym będą oczekiwać zawodnicy kolejnych zmian. Zawodnik może rozpocząć bieg po tym, jak zostanie dotknięty przez osobę z drużyny, która kończy swoją zmianę. W strefie zmian będą ekrany, na których będą wyświetlały się numery nadbiegających zawodników.

 

LIMITY CZASOWE:

Drużyny obowiązuje limit wynoszący 6,5 godziny
I strefa zostanie zamknięta o godz. 11:00
II strefa zostanie zamknięta o godz. 12:15
Jeżeli zawodnik z poprzedniej zmiany nie zmieści się w danym limicie, nie możesz kontynuować biegu.

DEPOZYTY:
Depozyty Bridgestone Sztafety Maratońskiej będą się przemieszczały w celu ułatwienia szybkiego dostępu dla uczestników.

 

DEKORACJE ZWYCIEZCÓW

Dekoracja zwycięzców Bridgestone Sztafety Maratońskiej odbędzie się po godzinie 12:00. Jeśli spodziewasz się, że Twoja drużyna stanie na podium, sprawdzaj na bieźąco wyniki, które będą wywieszane przy punkcie INFO i we właściwym czasie udajcie się całym zespołem pod scenę główną.

PO BIEGU

Na finiszu swojej zmiany otrzymasz medal, a także wodę Cechini Muszyna, napój izotoniczny 4Move, banana Yellow, piwo bezalkoholowe Lech Free. Możesz skorzystać z posiłku regeneracyjnego w miasteczku maratońskim.

ZGŁOSZENIA

Rejestracji drużyny na Bridgestone Sztafetę Maratońską można dokonać do dnia 25 września. Do sztafety zgłosiło się już 261 drużyn. Zostało już tylko 39 miejsc do wyczerpania limitu.

ZAPISY
REGULAMIN
LISTA STARTOWA

 

 

11. Bieg Ursynowa. 3 czerwca 2017 więcej