Karty startowe

Każdy zawodnik może pobrać swoją kartę startową (imienne potwierdzenie nadania numeru) ze swojego profilu na stronie. Link do pobrania karty (karta w formacie pdf) znajduje się w zakładce "Moje konto", dostępnej po zalogowaniu.

Pamiętajcie, że odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy wyłącznie na podstawie jej podpisanej karty startowej oraz kserokopii jej dowodu osobistego.