Regulamin wysyłki Pakietu Startowego

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego
39. PZU Maraton Warszawski i 5. Bieg na Piątkę

 1. Z możliwości wysyłki Pakietu Startowego mogą skorzystać uczestnicy 39. PZU Maratonu Warszawskiego oraz uczestnicy 5. Biegu na Piątkę.
 2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. dpd.com.pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki
  i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług W Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o..
 3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za Uczestnika.
 5. Uczestnik ma obowiązek przedstawić kurierowi dostarczającemu przesyłkę dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość Uczestnika. Następnie, Uczestnik ma możliwość weryfikacji danych dodatkowych, które zostały podane w procesie rejestracji. Po sprawdzeniu wszystkich danych, Uczestnik składa własnoręczny podpis na Karcie Uczestnika (dołączonej do przesyłki) potwierdzając poprawność danych oraz akceptując wymagane oświadczenia (o znajomości regulaminu, stanie zdrowia oraz przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku). Podpisaną Kartę Uczestnik przekazuje kurierowi. Podpisanie Karty Uczestnika jest warunkiem niezbędnym do wydania przesyłki i udziału w Biegu.
 6. Przesyłka może zostać wydana wyłącznie Uczestnikowi. Nie są akceptowane upoważnienia do odbioru przesyłki przez osoby trzecie.
 7. Wysyłki będą realizowane na około 2-3 tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 15 września 2017r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
 8. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.
 9. Wysyłkę Pakietu Startowego można zamawiać i opłacać do dnia 31.08.2017r.