Regulamin konkursu

1.ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski” – organizator 39. PZU Maratonu Warszawskiego.

2.PRZEDMIOT KONKURSU
2.1 Przygotowanie oryginalnego i pomysłowego stroju, w którym pokona się trasę 39. PZU Maratonu Warszawskiego.

3. UCZESTNICY
3.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby, które wystartują w 39. PZU Maratonie Warszawskim.

4. WARUNKI UDZIAŁU
4.1 Przygotowanie przebrania i pokonanie w nim trasy 39. PZU Maratonu Warszawskiego..
4.2 Przesłanie zdjęcia konkursowego według zasad określonych w pkt. 5 regulaminu.

5. PRZEBIEG KONKURSU
5.1 Do 30 września 2017 należy przesłać zdjęcie z 39. PZU Maratonu Warszawskiego. w przebraniu z przyczepionym regulaminowo numerem
startowym imprezy.
5.2 Zgłoszenia przyjmowane są na adres konkurs@maratonwarszawski.com
5.3 Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie w załączniku – plik jpg.
5.4 Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
6.1 Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną przyznane dwie nagrody. Pierwszą przyzna jury w składzie pracowników FMW drugą przyznają internauci.
6.2 Finałowe zdjęcia zostaną umieszczone w konkursowej galerii „Przebierz się i ubierz się” na portalu Facebook na profilu Maraton Warszawski
6.3 Zdjęcie, które otrzyma najwięcej polubień (like) otrzyma nagrodę internautów.
6.4 Głosowanie potrwa 3 dni, data rozpoczęcia planowana jest między 1 października, a 20 października.
6.5 Nagroda jury zostanie ogłoszona wraz z nagrodą internautów najpóźniej 25 paździenika.
6.6 NAGRODAMI w konkursie są upominki firmy adidas: koszulka i spodenki firmy adidas.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień w konkursie
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu