Regulamin „Biegam Dobrze”

Regulamin akcji Biegam Dobrze w ramach 38. PZU Maratonu Warszawskiego

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji Biegam Dobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 6 organizacji charytatywnych: Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje), Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja WWF Polska
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe, rozmiar koszulki itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 15 31* sierpnia 2016r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 300 złotych nadawany jest numer startowy 38. PZU Maratonu Warszawskiego. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Zbiórki osób które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 15 31* sierpnia 2016r. Zbiórki osób które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 5 października 2016r.
 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na fundusz stypendialny dla młodych sportowców program grantowy „FMW dla przyszłości”**, prowadzony w ramach celów statutowych przez Fundację „Maraton Warszawski”.

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Uczestnicy wskazani w punkcie 4. otrzymują w swoim pakiecie startowym koszulkę techniczną adidas.
 8. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres info@maratonwarszawski.com. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6.
 9. Uczestników akcji Biegam Dobrze obowiązuje regulamin 38. PZU Maratonu Warszawskiego.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 38. PZU Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

* zmiana z dnia 28/04/2016
** zmiana z dnia 28/06/2016