Najważniejsze informacje przed startem

21-09-2017 14:09

Zachęcamy do korzystania z Wysyłki Pakietu Startowego. Pakiet startowy zostanie dostarczony za pośrednictwem kuriera pod wskazany adres.

Będzie istniała możliwość odbioru startowego w biurze zawodów, którego przepustowość będzie znacząco obniżona poprzez prowadzony reżim sanitarny. Funkcjonowanie biura zawodów ograniczać się będzie jedynie do odbioru pakietów startowych i nie będzie mu towarzyszyć Expo, jak i Pasta Party.

Aby skorzystać z Wysyłki Pakietu Startowego należy zaznaczyć tą opcję podczas rejestracji. Osoby, które już dokonały rejestracji mogą do dnia 7 września zamówić Wysyłkę Pakietu Startowego na swoim profilu na stronie rejestracji. Aby tego dokonać należy:

 • wejść na stronę rejestracji i zalogować się do swojego profilu
 • skorzystać z funkcji „Edytuj dane”
 • w sekcji „Dodatkowe zamówienia” oznaczyć Wysyłkę Pakietu Startowego oraz wypełnić dane niezbędne do realizacji usługi
 • pamiętaj, aby zapisać dokonane zmiany

REGULAMIN WYSYŁKI PAKIETU STARTOWEGO >>>

 

Biuro zawodów 42. Maratonu Warszawskiego zorganizowane będzie zgodnie z panującym reżimem sanitarnym. Jego funkcjonowanie będzie się ograniczać jedynie do wydawania pakietów startowych.

Do biura zawodów wstęp będą miały jedynie osoby zarejestrowane na 42. Maraton Warszawski. W tym roku wydarzeniu nie będzie towarzyszyło EXPO, a także Pasta Party. W biurze zawodów będzie panował ograniczony ruch i będzie on się odbywał jednokierunkowo w wyznaczonych strefach. Wprowadzone zostaną okienka godzinowe do odbioru pakietów startowych w celu równomiernego rozłożenia ruchu. Wszelkie szczegóły pojawią się bliżej terminu imprezy.

Rekomendujemy skorzystanie z opcji Wysyłki Pakietu Startowego.

Każdy z uczestników w biurze zawodów będzie zobowiązany do przestrzegania zasad funkcjonowania biura zawodów, do których będzie należało:

 • poddaniu się pomiarowi ciała i badaniu wzrokowemu przed wejściem do biura zawodów
 • zdezynfekowanie dłoni przy wejściu, jak i przy wyjściu z biura zawodów
 • konieczność założenia rękawiczek oraz noszenia osłony twarzy przez cały czas przebywania na terenie biura zawodów

Strefy startowe 42. Maratonu Warszawskiego zostaną zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym i uprasza się wszystkich uczestników wydarzenia o przestrzeganie poniższych zasad.

Zasady organizacyjne:

 • zachowanie co najmniej 1 metra dystansu pomiędzy zawodnikami. Strefy startowe zostaną znacząco powiększone
 • w strefie startu mogą znajdować się wyłącznie zawodnicy w rękawiczkach i maseczkach, które będzie można ściągnąć po przekroczeniu linii startu
 • przed wejściem do stref startowych każdy z uczestników zobowiązany jest skorzystać z możliwości dezynfekcji dłoni
 • starty odbywać się będą falowo, co 10 minut po maksymalnie 1000 biegaczy

Na trasie 42. Maratonu Warszawskiego znajdować się będą punkty odżywiania ograniczające bezpośredni kontakt zarówno pomiędzy biegaczami, jak i obsługującym je personelem.

Zasady organizacji:

 • każdy z uczestników samodzielnie będzie brać ze stołów wodę i jedzenie – punkty samoobsługowe
 • wszystkie produkty znajdujące się w punktach odżywiania będą hermetycznie zamknięte
 • przed punktami odżywczymi będą znajdowały się strefy ze środkami dezynfekującymi

 

Meta 42. Maratonu Warszawskiego zostanie dostosowana do wymogów sanitarnych. Każdy z uczestników po przekroczeniu linii mety otrzyma pakiet finiszera w siatce typu „goodie bag”. Uczestnicy będą pobierać zestaw finishera samodzielnie z ustawionych stołów. Uprasza się uczestników o stosowania dystansu co najmniej 1 metra oraz płynne przemieszczanie się wzdłuż strefy.

W pakiecie finiszera znajdować się będą:

 • medal 42. Maratonu Warszawskiego
 • napoje i jedzenie w hermetycznie zamkniętym opakowaniu

Ze względów sanitarnych nie będzie wydawany posiłek regeneracyjny oraz nie będą organizowane strefy masażu.